Hıristiyan ve dinsizle, ateistle evlenmek


-->
Sual: Dinsizle evlenmek caiz midir?
CEVAP
Sualinizle ilgili husus Kur'an-ı kerimde açıkça bildirilmiştir. Allahü teâlâ mealen buyuruyor ki:
(İman etmedikçe, müşrik [dinsiz, putperest] kadınlarla evlenmeyin. İmanlı bir cariye, beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Mümin bir köle, müşrik bir erkekten elbette daha üstündür.) [Bekara 221]
Müslüman erkeklerin, ehl-i kitap olan Hıristiyan ve Yahudilerin namuslu kadınları ile evlenmesinin helal olduğu Maide suresinin beşinci ayet-i kerimesinde bildirilmektedir. Fıkıh kitaplarında bu kadınlarla evlenmek helal ise de mekruh olduğu açıklanmaktadır. (Hindiyye)
Mümin bir erkek, dinsiz bir kadınla evlenmeye niyet edince hemen mürted yani dinsiz olur. Bir kız veya kadın da, müslüman olmayan bir erkekle evlenmeye karar verince, hemen imanı gider. (R. Muhtar)
Sual: Benim yabancı bir arkadaşım var ve biz evlenmeyi istiyoruz. Müslüman olmayı istiyor. Dinimiz hakkında bilgi almış ve öyle benimle evlenmek istedi.. Müslüman olmak ve benim günaha girmemi engellemek istiyor fakat bir husus var ki onun için çok önemli. Ailem onun sünnet olmadan benimle evlenmesinin mümkün olmayacağını söylüyor..
CEVAP
Anne babanız yanlış söylüyor. Sünnet olmak sünnettir, yani mecbur değildir. Hatta büyük kimsenin sünnet olması uygun sayılmaz. Esas şart müslüman olmasıdır. Müslüman olmadan evlenilmez. Evlenirseniz siz de dinden çıkarsınız.
İman etmekle beraber sünnetin şart olmasının ilgisi yoktur. Sünnet olmak adı üzerinde sünnettir. Aileniz namaz kılma şartını koyarsa daha iyi olurdu.
Seadeti Ebediye kitabında diyor ki:
Îmâna gelen yaşlı adamın sünnet olması şart değildir. Hiç olmasa da olur denildi. Çünkü sünnet, avret yerinin görünmesi için özür olmaz diyenler de vardır. (Hadîka)da ve (Berîka)da diyor ki, (Müslümân olan yaşlı adam ve hastalar, sünnetin acısına dayanamazlarsa, sünnet edilmezler.)
Yukarıdaki ifadelerden sünnet olsa da caiz olacağı bildiriliyor.Yani kendisi isterse sünnet olabilir, istemezse zorlanmamalıdır.
Seadeti ebediyye kitabını internetten de bulabilirsiniz.
İşte adresi: http://www.hakikatkitabevi.com
Sual: Bir erkek veya bayan, kitap ehli ile yani hıristiyan ile evlenebilir mi?

CEVAP

Kadın gayri müslim ile evlenemez, erkeğin evlenmesi ise tahrimen mekruhtur, harama yakındır.
Türkiye'de mason, komünist, ateist, dinsiz kimseler olduğu gibi, hıristiyan ülkesinde de böyle kimseler vardır. Böyle kadınlarla evlenilmez. Türklerin hepsi müslüman olmadığı gibi, hıristiyanların da hepsi ehli kitap değildir.
Allahü teâlâ mealen buyuruyor ki:
(İman etmedikçe, müşrik kadınlarla evlenmeyin. İmanlı bir cariye, beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Mümin bir köle, müşrik bir erkekten elbette daha üstündür.) [Bekara 221]
Müslüman erkeklerin, ehl-i kitap olan Hıristiyan ve Yahudilerin namuslu kadınları ile evlenmesinin helal olduğu Maide suresinin beşinci ayet-i kerimesinde bildirilmektedir. Fıkıh kitaplarında bu kadınlarla evlenmek helal ise de mekruh olduğu açıklanmaktadır. (Hindiyye)
Mümin bir erkek, dinsiz bir kadınla evlenmeye niyet edince hemen mürted yani dinsiz olur. Bir kız veya kadın da, müslüman olmayan bir erkekle evlenmeye karar verince, hemen imanı gider. (R. Muhtar)
Sual: Bizler Almanyada biraz farklı şekilde yaşıyoruz. Sık sık aşağıdaki konular vuku bulmaktadır:
1-Maalesef günümüzde iman etmemiş Almanlarla evlilikler yapılmakta. Türk olan kız ise onun ana ve babası Alman "damat"larını sadece sünnet olmaya zorluyorlar. Böyle bir nikahın sahih olması için Ana-Baba, Kız ve evlenecek erkek hangi şartları yerine getirmesi gerekmektedir?
CEVAP
Sünnet olmak bir şeyi halletmez. Müslüman olmadıktan sonra hıristiyan erkekle evlenilmez, evlenmeye karar verildiği andan itibaren, kız kafir olur. Almanın önce sünnet olmasına değil, müslüman olmasına çalışmalı. Kelime-i şehadet, amentü manalarıyla beraber öğretilmeli, kalben inanıp dili ile ikrar etmesi sağlanmalı. Hakikaten müslüman olduktan sonra sünnet isterse olur, istemezse zorlanmamalıdır. Hatta büyük kimsenin sünnet olması uygun sayılmaz. Esas şart müslüman olmasıdır. Müslüman olmadan evlenilmez. Sünnet, nikah için, müslüman olmak için şart değildir.
2-Arkadaşın nişanlısı hıristiyan. İnşallah o da müslüman olur. Şu anda hazır değil, ilgileniyor, öğrenmeye çalışıyor.Bunlar nikah kıymak istiyorlar. Oturduğumuz şehirde müslüman merkezi yok. Nikah için başka yere gitmek lazım ve onlar için zor oluyor. Ne yapmaları lazım?
CEVAP
Hıristiyan ortamda büyüdükleri için günahın önemini bilmezler. Bir an önce nikah yapmaları iyi olur.
3-Nikah için kız oğlana yani nişanlısı için vekalet verebilir mi?
CEVAP
Verebilir. Oğlan da iki erkek yanında, benimle evlenmek üzere vekaletini
aldığım falancanın kızı falancayı şu kadar mehirle kendime nikah ettim) der. İki erkek şahidin duyması yeterlidir. Şahitlerin akraba olması şart değildir. İki erkek bulunmazsa iki kadın bir
erkek de olur. Hıristiyan kızın nikahında şahidin biri veya ikisi de hıristiyan olabilir. Onun için uzağa gitmeye gerek kalmaz. Fakat nikahı bilen birisi olursa iyi olur.
4-Hıristiyan kıza mehir vermek lazım mı? Hangi haklardan faydalanabilir?
CEVAP
Mehir verilir. Mesela on altın verilirse iyi olur. Her haktan faydalanır. Bir Müslüman, hıristiyan olan zevcesinin kiliseye gitmesine ve evde şarap yapmasına engel olabilir. Hayz ve nifâs sonunda, gusletmeye zorlayamaz. Kapatmaya da zorlayamaz, örtünmesini sağlarsa iyi olur.
5-Bir de bu müzik hakkında bilgi istiyor: Niye haramdır, kötü tarafları nedir, ne kadar büyük günah oluyor? Efendim ben biliyorum Allahü teala haram kıldı, onu emrine uymak lazım, böyle iman ediyoruz. Neden niye önemli değil. Haram yasak demek ve bitti. Ama onlar bu incelikleri anlamıyorlar. Sebebi arıyorlar. Ne cevab vermem lazım?
CEVAP
Bir şeyin hikmeti bildirilince imtihanın önemi kalmaz. Yasak edilen bir şeyde elbette bir değil bir çok hikmetler vardır. Müzik, kalbin kararmasına, günah işlemeye sebep olur. İnsanı fuhşa sürükler. Erkeğe kadını düşündürür, kadına da erkekleri düşündürür. Müzik çalınan yerden rahmet melekleri uzaklaşır, şeytanlar toplanır. Bu bilinen birkaç sebep. Fakat bilmediğimiz sebepleri vardır. Şu sebepten dolayı değil de, Allah yasakladığı için sakınmak gerekir.

Sual: Kanada veya Amerikada yaşıyan bir Müslüman erkek, Hıristiyan veya Yahudi
bir kızla evlenebilir mi?
CEVAP
Amerikada bulunan hıristiyan ve yahudiler harbi kitap ehlidir. Onlarla evlenmek tahrimen mekruhtur, yani harama yakındır. Eskiden islam idaresindekiler ise zımmidir. Zımmi olan kitap ehli ile evlenmek tenzihen mekruhtur.
Sual: 1- Erkek arkadaşım bir hollandalı kız ile konuşuyor. Kız domuz etini çok seviyormuş. Erkek arkadaşım ise kızın domuz eti yemeyi bırakmasını istiyor. Çünkü evlenirseler erkek bu domuz eti işini evinde istemiyor. Evlenmeyi ciddi olarak düşünüyorlar. Kız diyor ki (erkek arkadaşım benden bunu isteyebilir mi, yani bu hakkı var mı? Varsa uyacağım.)
CEVAP
1-Bir müslüman, hıristiyan zevcesinin kiliseye gitmesini ve evde şarap yapmasını yasaklayabilir. Hayz ve nifâs sonunda, gusletmeye zorlayamaz. Tesettür ettirirse iyi olur. (Nimet-i islâm)
Bu ifadelerden eve domuz eti sokmasını yasaklamaya kocanın yetkisi vardır.
2-Efendim kız ateist imiş, bir müslüman erkek ateist kızla evlenirse bunun hükmü nedir? Yani evlenebilir mi?
CEVAP
Ateistle evlenince kafir olur.
Sual: Müslümanlığı kabul etmiş bir yabancıyla evlenmek, ana baba razı olmasa da, onların izni olmadan evlenmenin dinimizde hükmü nedir? İleride kültür farkından doğan problemler çıkabilir ve evlilik geçimsiz bir hal alabilir mi?

CEVAP

Gerçekten müslümanlığı kabul etmişse, kültür farkı o kadar önemli olmaz. Çünkü kültürden kasıt, dine uymaktır. İnanılıyorsa her ikisi de dine uyacaktır. Fazla bir problem olmaz. Evet yöre farkı bile evliliğe etki ediyor. Bir taraf anlayışlı olunca problem kalmıyor. Evet yabancı çok şeyi bilmez. Müslümanlığa kabul edince dinin kaidelerini uygulaması gerekir. Ana babanın dine aykırı olan emirlerine uyulmaz. Mesela ana baba namaz kılmayan birisi ile evlen diyemez, derlerse, sözlerine uymak gerekmez.Yabancı müslüman ise evlenmek iyi olabilir. Belki o akrabalarının da müslüman olmasına sebep olabilir. Her ana babanın değil, dinini iyi bilen ehl-i sünnet olan ana babanın sözüne itibar edilir. Yabancı da olsa uygun biri bulunca evlenilebilir.
Sual: Kardeşim yurt dışında doktora yapıyor. Türkiyede eşi var, yani evli. Bir gayri müslimle de evlenmek istiyor. Bana uygun mu diye sordu. Daha açıkcası beraber oluyorlar, haram olmasın diye nikah edeceğim, dönünce boşayacağım, diyor.

CEVAP

Efendim, zımmi kâfirle evlenmek tenzihen mekruh, harbi kâfirle evlenmek tahrimen yani harama yakın mekruhtur. Bugün zımmi kâfir yoktur, hepsi harbi kâfirdir. Zaruretsiz evlenmesi uygun olmaz.
Günah işlemeyelim diye nikah yapıp gelirken de boşamayı düşünüyor. Buna benzer sualler çoğalıyor. Erkek bayan beraber çalıştıkları için samimi oluyorlar, sonra da günah işlememek için, ikinci hanım olarak evlenmek istediklerini söylüyorlar. Adamın sanki ikinci aldığı kendi hanımı değil! İlk hanımını haramlardan koruyor, ikinci hanımı açık saçık geziyor, her türlü günahı işliyor. Beyefendi, esas hanımım bu değil diye, onun yaptıklarına göz yumuyor. İkinci hanım insanın hanımı değil mi? İlk hanımını nasıl haramlardan koruyorsa onu da korumak zorundadır. Şiilerin muta nikâhı gibi, kısa bir müddet için evlenip, yarın bırakırım şekliyle evlenmek uygun değildir. (Nasıl olsa beraber konuşuyoruz, günah olmasın diye nikah yapıyoruz) diyenlere, diyorum ki, (Böyle konuşmanız, nikah yaparak yaşamanızdan daha az günahtır. Çünkü o hanımlarla şehvetsiz konuşuluyorsa ihtiyaç kadar konuşuluyorsa günah da olmaz. Çünkü onların hürmeti kalmamıştır. Fakat evlenince, hanımın işlediği günahlardan erkek de mesuldür. Hanımının sokaklarda gezmesine izin verse, onun işlediği günahlara ortak olur. Allah ona lanet eder. Hanım olarak alıyorsan al, muta nikahı gibi, oyuncak gibi kadın mı alınır? Günah işlememek için yapıyormuş onu. Şimdi daha mı az günah işliyor? Şeytan herkesi bir yönden aldatıyor.
Sual: Meallere baktım. Mümtehine suresinin 10. ayetinde "Kafir kadınları nikahınızda tutmayın" diyor. Ben bunu yeni gördüm. Eşim Fransız, hiçbir inancı yok. Böyle iken evli kalmam günah mıdır? Belki saçma bir soru, ayette açıkça söylüyor diyeceksiniz.
CEVAP
Saçma olur mu? Çok önemli bir soru. Hırıstiyan ve yahudi bayan ile evlenmek, tahrimen mekruh da olsa, caizdir. Hiç inancı olmayanla evlenilmez. Evlenen kafir olur, mürted olur.

Sual: Hıristiyanlar, müslüman bir kadın hıristiyan ile evlendimi niçin dinden çıkıyor diye soruyorlar. Bende fikıh kitablarımızda böyle yazıyor dedim. O hüküm hangi ayete dayanıyor diyorlar. Bu arada diğer kafirlerle de evlenmenin haram olduğunu bildiren ayeti ve kitap ehli kadınla evlenmenin caiz olduğunu bildiren ayeti yazar mısınız?
CEVAP
Müslüman kadın, kitaplı veya kitapsız kâfir ile evlenemez. (Mümtehine 10)
Müslüman erkek ise, sadece kitapsız kâfir ile evlenemez. (Bekara 221)
Müslüman erkek, kitap ehli kadınla evlenebilir. (Maide 5)
Peygamber efendimiz, Mümtehine suresinin 10. ayetini açıklamış, kitap ehli
ile de evlenemiyeceğini bildirmiştir.
Sual: Almanya'dayım. Bir Hıristiyan kızla evlenmek istiyorum. Bu Hıristiyan kızının başını kapatmam gerekir mi?
CEVAP
Hıristiyan kızla evlenmek tahrimen mekruhtur. Yani harama yakındır. Evlenince başını kapatmanız gerekmez. Hiç bir ibadeti yaptırmanız gerekmez.
Sual: Kâfire âşık olmak caiz mi?
CEVAP
Evet. Ehl-i kitap ise evlenmek de caizdir.
Sual: Nikahta hıristiyan kadının babasının adını söylemek caiz mi?
CEVAP
Evet.
Sual: Hıristiyan kızı (Benimle evlenirsen müslüman olurum) dedi. Evlenirsem günah olur mu?
CEVAP
Sevab olur.
Sual: Evli hıristiyan kadınla evlenmek için ne yapmak gerekir?
CEVAP
Kadın, iki şahid yanında ayrılır, iddeti geçince evlenir.
Sual: Müslüman erkek ile hıristiyan kızın nikah akdi, nasıldır?
CEVAP
Müslüman erkek ile müslüman kızın nikahı gibidir. Fakat bu nikahın sahih olması için hıristiyan denilen kızın ehl-i kitap olması lazımdır. Yalnız laf ile hıristiyanlık olmaz.
Sual: Amcamın torunu gayrimüslim bir erkekle evlenecek, bizi de nikah ve düğününe
çağırdı. Gayrimüslüm erkekle müslüman bir hanımın evlenmesinin caiz olmadığını biliyorum. Bu düğüne gitmek doğru olur mu?

CEVAP

Caiz değil demek hafif kalır. Gayrimüslim ile evlenen kafir olur. Kafirin düğüne gitmek ona rıza göstermek olur. Gidilmesi asla caiz olmaz.

Sual:Ben ateistim. Mümin bir bayanla evlenebilir miyim? Ayrıca tavsiyeniz var mı?
CEVAP
Ateist iseniz dinen nikah olmaz. Yani o mümin kız hemen kafir olur. O kızın kanına girmeyin. Kendiniz de müslüman olmadıkça evlenmeyin. İleride problem olur.
Sual: Dinsiz bir kadınla evlenen erkek mürted olur mu?
CEVAP
Evet.
Sual: Dinsiz kadınla evli kalınmaz. Ne yapmam gerekir?
CEVAP
Onu imana getirin!

Yorumlar

  1. Sunetsiz nikah kıyılır mi bir arkadaş sözlendi ama kış olduğu için sünnet olamıyor nikah olur mu bu durumda

    YanıtlaSil
  2. Sunetsiz nikah kıyılır mi

    YanıtlaSil

Yorum Gönder